Danh mục: Bể chứa nước

Bể chứa nước luôn luôn cần thiết trong các công trình dân dụng ở những vùng không có sự hiện diện của nhà máy xử lý nước sạch. Điều này hoàn toàn đúng ở những vùng nông thôn. Chuyên mục này là nơi để chúng tôi cập nhật các bài viết trao đổi kinh nghiệm trong việc bố trí và thi công bể chứa nước mưa để dùng làm nước sinh hoạt.

Tại những khu vực đô thị đặc biệt là những nơi đã được công nghiệp hóa thì việc sử dụng nước mưa dùng trong sinh hoạt là điều không thể, vì nước mưa ở những vùng này chứa nhiều tạp chất do khói bụi từ hoạt động sản xuất công nghiệp gây ra.

Tuy nhiên tại những khu vực nông thôn, nơi có ít nhà máy xí nghiệp, việc sử tận dụng nguồn nước mưa là điều cần thiết, vì nơi đây chưa được công nghiệp hóa cũng vì thế mà các nhà máy lọc nước cũng chưa có, nơi các vùng nông thôn chủ yếu dùng nguồn nước ngầm và nước mưa.

Chính vì vậy những dân cư ở vùng nông thôn thường thiết kế bể chứa nước mưa ngay khi bắt đầu thiết kế nhà ở. Việc bố trí và thi công bể chứa nước mưa cũng cần nhiều kinh nghiệm, hãy theo dõi chúng tôi để hạn chế những sai phạm trong việc làm bể chứa nước.